સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 18 February 2021

Punjab National Bank Ahmedabad Peon Recruitment 2021

 


You can find the information provided for this post by checking whether you or the person to whom you are sending this post qualifies for this post. So send this post to the people who deserve this post and send it to the people who deliver this post to the needy people. You need to convey this post to the needy people.

PNB Ahmedabad Recruitment 2021 Job details
No. of posts: 12
Name of posts: Peon

Eligibility Criteria:
Educational Qualification

12th Passed (see details in official advertisement)
Age limit

18 to 24 years (as of 01/01/2021)

Selection Process

Final Selection will be based on academic qualification/merit.Important Links:

PNB Ahmedabad Peon Official Advertisement 2021


If you want to know about another such post, you can click on our website and see all our posts. And by sending this post to people, you can start working for no one. You have to do good work for people through this post and put people to work. You can help people a lot through this post.


How to Apply

Interested and Eligible Candidates can apply offline by sending the application form to the below-mentioned address by RPAID / Speed Post.
Address: Panjab National Bank, Mandal Office, 6th Floor, Gujarat Bhavan, Ellisbridge, Ashram Road, Ahmedabad - 380006

In this post you can find job information. You can apply for any job from here. You may find this post very useful as this post is for job. This post can get you a job. And you can hire people by sharing this post with people. You need to share this post with the people as you can take someone's job and you can improve someone's future. So you need to share this post.

Important Dates

Last date for application: 25/02/2021 (till 05:00 PM)

No comments:

Post a Comment