સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 15 January 2021

online examination will be conducted on April 18 at various centers

 NEET PG- 2021:National Board of Examinations has issued the date of NEET PG, online examination will be conducted on April 18 at various centers.

After the date of JEE Main and Advance for admission in Engineering has been released, now the date of NEET PG 2021 examination has been issued. The National Board of Examinations (NBE) has announced the date of the exam and said that the exam will be held on April 18, 2021.

Exams postponed due to corona
Last year, the National Board of Examinations postponed the National Eligibility cum Entrance Test for Post Graduate (NEET PG 2021) due to corona epidemic. 

There has been speculation since then that he will be picked up soon. Candidates preparing for the exam were also waiting for the exam for a long time.

Read In Gujarati News 

Divyabhaskar News 


The examination will be held on April 18, 2021.
Regarding the date of the examination, the National Medical Council (NMC) on January 7 last consulted with the stakeholders of the Commission regarding the management of NEET PG 2021 and thus decided to keep NEET PG 2021 on April 18, 2021. 

NEET PG 2021 will be held on computer based platforms in various centers across the country. For more information you can contact the National Board of Examination by calling 011-45593000.

No comments:

Post a Comment