સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 1 January 2021

CBSE Board Exam 2021 Time Table


CBSE Board Exam 2021 Time Table

As per an earlier announcement, Union Education Minister Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ today announced the dates of the CBSE board exams, which will start from May 4. And the full exam can be completed by June 10. Importantly, the board’s exams are to be conducted in offline mode, which was earlier announced by the education minister at a press conference.

CBSE board exams will start from May 4

CBSE board standard 10 and 12 exams will start from May 4.

All exams will be completed by June 10

Union Education Minister Ramesh Pokhriyal today announced the dates for the upcoming 10th and 12th standard board examinations of the CBSE board, which will be conducted in offline mode only. like the previous neet and jee exams.

Also Read

Happy New Year 2021 Photo Frame


The Union Minister has already announced this.

Suggestions were taken from students, teachers

SELF DEFENCE TRAINING FOR STD 6 TO 12 GIRLS


In an earlier press conference, the Union Education Minister had said that the CBSE has its own schools in many remote areas of the country, which has made it difficult for all these places to facilitate online examinations simultaneously.


Click here to read full news in Gujarati.

Apart from this, the Education Minister further said that the Government of India is working for the interest of every student and the future of any student cannot be affected by Corona and the government is working hard in that direction.

No comments:

Post a Comment