સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Highlight Of Last Week

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

SSC CGL Recruitment 2021丨Apply Online for Various Vacancy

The Staff Selection Commission (SSC) has published a notification for the following, giving you other details like educational qualification, age limit, selection process, application fee, and how to apply which you can get.

The Staff Selection Commission (SSC) has issued the official notification for the Combination Graduate Level or SSC CGL 2021 Examination. The S.S.C. C.G.L. The target of Recruitment Examination 2020 is to fill a total of 6506 vacancies for various Group B and C government jobs.

Post Name : Group B

Assistant Audit Officer

Assistant Accounts Officer

Assistant Section Officer

Assistant Section Officer (IB)

Assistant

Asst

Inspector

Assistant Enforcement Officer

Sub Inspector

Inspector (Department of Post)

Assistant (Other Ministries/Departments/Organizations)

Assistant/ Superintendent

Divisional Accountant

Sub Inspector

Junior Statistical Officer


Group C

Auditor

Accountant

Accountant/ Junior Accountant

Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks

Tax Assistant

Sub-Inspector
Educational Qualification : Any Degree
Application Fee
➥For General : Rs. 100/-
➥For SC/ ST/ Women/Ex-Servicemen: Nil
➥Payment Mode : SBI Challan/Online Payment
✅Important Links :
👉Notification : Click Here
👉Apply Online : Registration
Login
Important Dates
↪Starting Date for Apply Online: 29-12-2020
↪Last Date to Apply Online: 31-01-2021
You can fill the form online here. Fill the form online here. You apply.

No comments:

Post a Comment