સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Sunday, 18 October 2020

The roof of the world is changing ...:Poverty eradication in Tibet, 6.28 lakh people are being resettled in the new colonyWith a population of 12 million, Tibet is called the roof of the world. Poverty that has prevailed here for years is now beginning to go away. 6.28 lakh people living in 74 counties are being resettled in the new colony. In fact, the Tibetan government invested 75 billion yuan (about Rs 82,241 crore) in poverty alleviation in 2016.


 Under it small colonies have been formed in different areas. Motivated the farmers for farming and provided them with the necessary items. 


Gave cattle to the herdsmen for animal husbandry. Gradually increasing their employment. Thoughts changed and living changed. 


Now there is an end to extreme poverty. That is why farmers, pastoralists and other business people are being resettled.

Read in Gujarati news 

Most of Tibet is surrounded by mountains. It is known worldwide as the 'Roof of the World'. There are 2 provinces with 6 districts. It had 74 counties with national level poor counties. 


The annual income of the people living here was 1500 yuan (about 16448 rupees) which has now increased to 9328 yuan (about 1.02 lakh rupees). Tibet is an autonomous region of China.

1 comment:

  1. I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.roofing contractors st george utah

    ReplyDelete