સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Highlight Of Last Week

Search This Website

Tuesday, 20 October 2020

SSC New Recruitment 2020

SSC New Recruitment for 12th Passed Candidate 2020

Staff selection commition (ssc) has published a new vacancy for Stenographer Grade -C and Stenographer Grade -D. More information like age limit, education qualification, selection process, how to apply, important date, fees payment and more are given below.


Vacancy Details :

➨ Name of Post: Stenographer Grade-C & Stenographer Grade-D.

➨ Total Vacancy: Not Mentioned
Education Qualification :

➨ Candidates must have passed the 12th standard or equivalent examination from a recognized Board or University.
Application Fees :

➨ Rs. 100 for GEN/OBC/EWS Male Candidate

➨ No Fees payment for Female/ST-SC/Ex-Serviceman.


Age Limit :

➨ Stenographer Grade-C: 18 to 30 years as of 01.08.2020 

➨ Stenographer Grade-D: 18 to 27 years as of 01.08.2020 


Important Date :

➨ Application Starting Date: 10/10/2020

➨ Last Date for this recruitment: 04/11/2020

➨ Last date for fees payment through online: 06/11/2020

➨ Last date for fees payment through Challan: 08/11/2020

➨ Computer-Based Online Date: 29/03/2021 to 31/03/2021

How To Apply :

➨ Applications must be submitted in online mode only through the official website of SSC 
Headquarters i.e. https://ssc.nic.in

Official Notification: Download


Apply Online : Registration l Login


Official Site : Click Here

Here you will find other very good and useful information along with this job information and here you will find more and more people to share and government jobs and also information about other upcoming government jobs.

Government recruitment and scheme information will also be available here and share with your friends.

No comments:

Post a Comment