સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 10 October 2020

GSSSB Call Latter And Exam Date Released

 Hello friends today for you this Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal ni exam nu call letr jayr thyu chhe. He has given you all the information below and also a link to see the call letter below.
You will find a lot of such information from this website here and the information is also updated daily

Exam details
Name of posts:
Office Superintendent (Advt. No.: 142/201718)
Office Superintendent / Superintendent (Advt. No.: 143/201718)
Chief Officer (Advt. No.: 182/201920)
Lab Technician (Advt. No.: 146/201819)
Mines Supervisor (Advt. No.: 148/201819)
Technical Assistant (Advt. No.: 149/201819)
Agricultural Overseer (Advt. No.: 154/201819)
Sr. Pharmacists (Advt. No.: 155/201819)
Librarian (Advt. No.: 157/201819)
Physiotherapist / Tutor cum Physiotherapist (Advt. No.: 158/201819)

GSSSB CPT Call Letter Notification:

Download GSSSB CPT Call Letter 2020

GSSSB CPT Call Letter Notification 2020

CPT Date: 
19/10/2020 - Office Superintendent / Sr. Pharmacists / Technical Assistant
20/10/2020 - Chief Officer / Agricultural Overseer / Physiotherapist / Tutor cum Physiotherapist 
21/10/2020 - Mines Supervisor / Librarian / Lab Technician / Office Superintendent / Superintendent
Call Letter download Date: 
09/10/2020 at 02:00 PM (All other)
12/10/2020 at 02:00 PM (Office Superintendent / Superintendent (Advt. No.: 143/201718))

No comments:

Post a Comment