સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Thursday, 2 July 2020

Reliance JIO,Vodafone,Idea & Airtel Launched New Plans For Prepaid Users

The Internet has become a necessity for all of us today. Nowadays there will be a rare one who does not use the internet. 


Our data is sometimes used on our mobile phone and (Wi-Fi) is also used. There are also many people who have Wi-Fi installed at their home. This can be easily accessed by the Internet.


Also read 

The Rupani government will also inflict a loss of thousands of crores on China - created this master plan


Also read 

i Khedut Sahay Yojna For Pashupalan I khedut portal Online Application @ikhedut.gujarat.gov.in


Connect To A Wi-Fi Network Like This Without Giving Anyone A Password

Sometimes our relative relatives in or around the office want access to Wi-Fi. On Wi-Fi, we have to give it a password too. It is not a good thing to give a password to anyone in this way, because sometimes our data is misused.

So the easiest way to avoid this problem is that you do not have to give your password anymore when you connect anyone to your Wi-Fi network.

Nowadays we transfer money and also have QR codes on petrol pumps.Today you can share your password with QR code and your password can not be used by anyone else and connects easily to your Wi-Fi network.

First of all, you have to share the QR code. This process is very easy. Both Android and iOS users can make it very easily.The important thing is that there are several websites that change your Wi-Fi user name and password to QR code. From which you are very
You will find government jobs, government schemes and news here and new government information will be given here.
You will get the latest news from Fear here and you will get to know a lot here and you will have a lot of fun.

No comments:

Post a Comment